Tilbud til aktivitetsledere i ældresagen

I kan stadig  nå at tilmelde jer det årlige netværksmøde for ledere af bisiddere eller vejledere. Det bliver dejligt at kunne samles igen på tværs af landet.

Mødt foregår tirsdag d. 24. maj i Middelfart fra kl. 10.00 – 16.00.

Dagen byder på:

  • Faglige input til de svære eller komplekse telefonsamtaler, man som bisidder eller vejleder kan støde på, når man taler med mennesker, der har brug for ens hjælp. I vil få redskaber til den gode samtale over telefonen fx hvordan åbner og afslutter jeg samtalen, hvad er min rolle og opgave, hvordan skaber jeg klarhed og struktur undervejs, hvordan skaber jeg kontakt, når jeg ikke kan se personen, mm.
  • Erfaringsudveksling og sparring på tværs af lokalafdelinger om jeres virke som ledere af bisidder- og vejledertilbud og om, hvordan det går med bisidderne/vejlederne hos jer.
  • Seneste nyt fra Sekretariatet – bl.a. om bisidderhjælp ved online/digitale møder.

Ældre Sagens sekretariat dækker udgifter til kørsel efter gældende takster, vi opfordrer derfor til samkørsel.

I kan tilmelde jer via dette link, hvor I også kan se programmet og kursusstedet.

https://www.tilmeld.dk/netvaerksmoede-bisidder-24-05-22

Yderligere oplysninger:

Camilla Stubbe Teglbjærg
Konsulent pårørende
Frivilligafdelingen
Direkte: 33 96 86 68
Mobil: +45 29 11 42 95
cst@aeldresagen.dk