Regler for frivillige

  Kommunalt organiserede frivillige Foreningsorganiserede frivillige
Dagpenge/ efterløn Alle former for frivillige aktiviteter og frivilligt arbejde kan medfører fratræk fra første time. OBS iflg. FriSe nye regler!
Vi undersøger og kommer med opdatering
Frivillige aktiviteter medfører ikke fratræk. Visse former for frivilligt arbejde må udføres i op til 4 timer om ugen uden fratræk, mens andre former medfører fratræk fra første time. Her kan du læse de nyeste regler.
Forsikring af frivillig Hvis de frivilliges indsats i forsikringsmæssig forstand betragtes som ulønnet arbejde, skal kommunen tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Hvis ikke må kommunen ikke tegne en kollektiv ulykkesforsikring, da den ikke må forsikre borgere, som den ikke har et formelt ansvar i forhold til. Hvis de frivilliges indsats i forsikringsmæssig forstand betragtes som ulønnet arbejde, skal foreningen tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Hvis ikke kan foreningen vælge at tegne en kollektiv ulykkesforsikring, der alligevel dækker de frivillige, hvis de skulle komme til skade i forbindelse med den frivillige aktivitet. Læs mere.
Skattefrie godtgørelser Kommunen kan ikke udbetale skattefrie godtgørelser til de frivillige efter de særlige regler, der er omtalt under foreningsområdet. Frivillige kan dog godt modtage skattefri befordringsgodtgørelse, hvis den frivillige er medlem af eller medhjælper for bestyrelser, udvalg, kommissioner eller råd nedsat af kommunen – f.eks. et ældreråd. Foreningen kan på tre områder udbetale skattefrie godtgørelser til sine frivillige, så længe de holder sig inden for de øvre grænser, som Skatterådet har fastsat. I 2016 er disse:

  • Telefon/internet: 2.350 kr.
  • Administration: 1.400 kr.
  • Beklædning: 1.950 kr.

Foreningen kan udbetale skattefrie befordrings-godtgørelser til sine frivillige efter de samme regler, som gælder i forhold til ansatte, under forudsætning af, at godtgørelserne holder sig inden for de grænser, som ligningsrådet har fastsat.