Frivilligcenter Sydsjælland – Møn

Parkinsonforeningen Storstrøm

Målgruppe: Parkinsonramte og deres pårørende.Parkinson

Formål/Aktivitet: At synliggøre Parkinson sygdommen, at udøve oplysende arbejde overfor de ramte og deres omverden, og at lette livet for familier der lever med Parkinson.

Parkinsonforeningen Storstrøms Kreds arrangerer jævnligt foredrag, klubmøder, udflugter og sociale sammenkomster.

Foreningstype: Patient- og handicaporganisation

Kontaktinfo: Kenno Jørgensen
tlf. 5492 6940 / 2170 8866
E-mail
Hjemmeside