Om os

Mød Frivilligcentret i Aktivitetscenter Bernhard i Præstø

Frivilligcenter Sydsjælland-Møn er en forening, som arbejder aktivt for at skabe gode rammer for deltagelse og fællesskaber.

Vi er sat i verden for at støtte, udvikle og fremme den sociale frivilligt og alle typer af socialt foreningsliv i hele Vordingborg kommune.

Hver dag arbejder vi for en kommune med sammenhængskraft og udfoldelsesmuligheder.

Frivilligcentrets kerneområder er formidling af frivilligt socialt arbjede, selvhjælpsarbejde, start og drift af projekter, støtte til netværksdannelse, borgerinformation og foreningsservice.

Læs mere om os

Aktivitetscenter Bernhard
Adelgade 41
4720 Præstø


Lidt historie

Fra formandens beretning i 2016:

Vi startede 7 foreninger i 2012!

I 2012 satte 7 foreninger sig samme, formålet var at få dannet et Frivilligcenter i Vordingborg Kommune. Det blev en lang bulet vej.

Vi holdt mange møder også med kommunen. Det hele mundende ud i en ansøgning til staten om tilskud til opstart af centret.

Der var dog en lille bakke vi skulle over først, kommunen skulle forpligtige sig til at give tilskud i 2 år, men nej det ville de ikke. Således blev ansøgningen stoppet. Vi prøver igen juni/juli 2018. Vi holdt flere møder og blev enige om at kæmpe videre.

Den 10. september 2013 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Frivilligcenterert. (Referat.)

Nu skriver vi 2016, det skrider stadig langsomt fremad, men vi dog fået kommunen i tale. Der er etableret 3 mødesteder/kontorer i Stege, Præstø og Vordingborg, hvor kommunen opsætter pc, printer og internet.

Hanne Rosse, marts 2016

—- Fortsættelse, november 2020 —-

Frivilligcenteret er stadig 100 % finansieret af frivillige midler og – arbejdskraft.

    Kontakt Centeret