Frivilligcenter Sydsjælland – Møn

Landsforeningen Sind Storstrøm

Målgruppe: Sindslidende og deres pårørende. Sind

Formål/Aktivitet: Sind Storstrøm varetager de sindslidendes og pårørendes interesser overfor politiske myndigheder, institutioner og sociale instanser. Sind Storstrøm drager desuden omsorg for de sindslidende og deres familier, når den psykiatriske behandling er overstået. Landsforeningen Sind Storstrøm afholder møder og aktiviteter i hele regionen.

Foreningstype: Patientforening og handicaporganisation.

Kontaktinfo: Jørgen Nexøe-Larsen
Knudskovvej 27
4760 Vordingborg
tlf. 26 23 20 23
E-mail

Hjemmeside