Indkaldelse: Generalforsamling 2021

Indkaldelse til Frivilligcenter Sydsjælland-Møn

GENERALFORSAMLING

tirsdag den 23. marts 2021 kl 19.00

Generalforsamlingen starter med et oplæg fra Marie Lenstrup som vil fortælle om sin bog “Overlevelsesmanual for omsorgspårørende” og lidt om foreningen “Pårørende i Danmark”.

Hver medlemsorganisation har ret til én stemme ved afstemninger og kan højst sende 2 repræsentanter. Alle fremmødte har taleret.

Mødet afholdes virtuelt, derfor er vi nødt til at bede om tilmeldinger senest 4 timer før mødets start.

For at deltage i mødet kræves ingen anden software end en almindelige webbrowser.

Klik her for dagsorden, regnskab og tilmelding

Bliv medlem af Frivilligcenteret Sydsjælland – Møn

Er jeres forening ikke medlem? Så er det måske nu, I skal melde jer ind. Det koster pt. 200 kr. om året for frivillige foreninger, der arbejder indenfor det sociale område. Den nemmeste måde at melde jer ind på er ved at benytte indmeldelsesblanketten på dette link: Indmeldelsesblanket til Frivilligcenteret