Frivilligcenter Sydsjælland – Møn

Hjerneskadeforeningen for Sydsjælland-Møn & Lolland-Falster

Målgruppe: Personer med pådraget hjerneskade af alle sværhedsgrader og deres pårørende,Hjerneskade 2
institutioner, og professionelle behandlere.

Formål/Aktivitet: Foreningens formål er at støtte, rådgive og vejlede skadede og deres pårørende. Foreningen yder økonomisk, juridisk og social rådgivning, yder bisidder-funktion ved møder f.eks. i socialforvaltningen. Derudover afholdes medlemsmøder og udflugter, og foreningen tilbyder at oprette interessegrupper.

Foreningstype: Handicaporganisation

Kontaktinfo: Kim E. Andersen
✆ 27 85 12 62

Hjemmeside