Frivilligcenter Sydsjælland – Møn

Hjernerystelsesforeningen

Målgruppe: Alle hjernerystelse

Formål/Aktivitet: Hjernerystelsesforeningen er en landsdækkende patientforening, der arbejder på at gøre en positiv forskel for de mange danskere, der oplever akutte eller længerevarende følger af hjernerystelse – også kaldet Post Commotionelt Syndrom (PCS).

Hjernerystelsesforeningen står på to ben

  • Indadtil yder vi støtte og rådgivning til vores medlemmer, faciliterer erfaringsudveksling og laver arrangementer for de ramte og deres pårørende.
  • Udadtil er vi talerør for de mange hjernerystelsesramte, der lider under en for omverdenen usynlig diagnose. Her arbejder foreningen dels at forbedre vilkårene for hjernerystelsesramte, dels for at oplyse om og forebygge lidelsen.

Hjernerystelsesforeningen har hjemsted i København, men er landsdækkende. Kontakt os for at høre, om der er lokale initiativer i nærheden af dig.

Foreningstype: Patientforening.

Kontaktinfo:
Bestyrelsen
E-mail
Selvhjælpsgrupper E-mail

Hjemmeside