Generalforsamling 28-3-2019

Generalforsamling 28-3-2019

Hermed indkaldes jf. vedtægterne,
alle frivillige Sociale foreninger, grupper, enkeltpersoner samt virksomheder i Vordingborg Kommune, der støtter foreningens formål, til:

Generalforsamling i Frivilligcenter Sydsjælland – Møn
Torsdag den 28. marts kl. 1900
Kulturarkaden på 1. sal, Sydhavnsvej 6, Vordingborg

Hver forening/organisation har ret til én stemme ved afstemninger og kan højst sende 2 repræsentanter. Alle fremmødte har taleret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Senest 5 dage før generalforsamlingen forefindes indkomne forslag på foreningens hjemmeside.
Fra bestyrelsen kommer der forslag til vedtægtsændringer, disse bliver fremsendt senest 19-3.
Socialstyrelsen har ændret kriterierne for sammensætningen af bestyrelser i Frivilligcentre, således fordelingen af medlemmerne dækker et bredere område.
”Foreninger, grupper, enkeltpersoner og virksomheder, der støtter foreningens
formål.”

Det reviderede årsregnskab bliver lagt frem til generalforsamlingen. Regnskabet bliver lagt på foreningens hjemmeside 1 uge før generalforsamlingen.

Vi starter med ca. 1 times oplæg og tid til spørgsmål, af Birgitte Zimling samt en bruger af Frivilligcenter Guldborgsund.

Dagsorden 28-3-2019

Forslag til vedtægts ændring.
Kursiv er de gældende vedtægter.

Om forfatteren

Hanne Rosse editor