Frivillig fredag 2022

Vordingborg kommune inviterer til

Frivillig fredag

Laver du frivilligt arbejde i eller uden for en forening eller organisation i Vordingborg Kommune?
Så kom og vær med til at fejre frivilligheden på den nationale festdag Frivillig Fredag.

Program

Kl. 16.30 Dørene åbnes
Kl. 17.00 Velkomst
Borgmester Mikael Smed og formanden for Styregruppen for Frivillighed og
Nærdemokrati Martin Graff Jørgensen byder velkommen
Kl. 17.15 Kickoff til café-workshops
Oplæg v/Torben Stenstrup, Foreningsudviklerne
Kl. 17.30 Café-workshops
Besøg de forskellige caféer, hvor du bl.a. kan møde andre foreninger og frivillige
fra dit eget lokalområde, høre mere om naturen som ramme for fællesskabet og
meget mere
Kl. 18.15 Pause
Kl. 18.30 Middag
Kl. 19.30 Kåring af Årets Frivillig og Årets Lokale Initiativ
Kl. 20.30 Frivillighed, forskellighed og fællesskab
Festligt og inspirerende foredrag v/ Tommy Krabbe
Kl. 21.30 Tak for i aften

Hvornår:

Fredag den 30. september 2022, kl. 17.00 – 21.30

Hvor:

DGI Huset Vordingborg,
Solbakkevej 42,
4760 Vordingborg

Tilmelding

vordingborg.dk/frivillig senest fredag den 16. september.

Det er gratis at deltage.
Max. 400 deltagere. Tilmeldingen foregår efter først-til-mølle-princippet.

ALLE der laver frivilligt arbejde – hvad enten det er i fodboldklubben, forældrebestyrelsen, patientforeningen, som besøgsven eller noget helt andet – er velkomne!
Vel mødt til en festlig aften!

Hilsen Styregruppen for Frivillighed og Nærdemokrati