Formål

Frivilligcenter Sydsjælland og Møn’s formål er at udvikle, styrke og synliggøre det frivillige sociale arbejde i hele Vordingborg Kommune, så det bliver lettere for borgerne at deltage i det frivillige sociale arbejde. 

• At etablere en tydelig indgang for borgeren til det frivillige sociale arbejde og formidle dette bredt ud via trykt materiale og hjemmeside. Hensigten er at skabe en platform, hvor borgeren kan søge uddybende oplysninger om eksisterende foreninger og deres arbejde, og hvor borgeren kan modtage hjælp til at matche sine interesser for frivilligt arbejde med en passende forening. 

• At synliggøre, støtte og inspirere det frivillige arbejde i samarbejde med lokale foreninger/organisationer, Kommunalbestyrelsen og erhvervslivet samt skabe gode rammer for det frivillige sociale arbejde. 

• At styrke kvaliteten af det frivillige arbejde i Kommunen ved at tilbyde rådgivning og praktisk hjælp til de frivillige foreninger og arrangere fælles uddannelse, der skal forbedre de frivilliges handle kompetence i forhold til væsentlige arbejdsopgaver i foreningsregi. 

• At fremme et lokalt samspil mellem frivillige og professionelle set i et helhedsorienteret perspektiv, hvor brugere, frivillige og professionelle supplerer hinanden i respekt for forskellige tilgange til fælles mål og fordomsfrit og respektfyldt tager udgangspunkt i det enkelte menneskes ønsker og behov, samt at afsøge muligheden for at indgå utraditionelle samarbejder f.eks. partnerskabsaftaler og private sponsorater. 

• At centret skal være et sted, hvor frivillig social indsats bringer ressourcestærke og mindre ressourcestærke borgere sammen i et ligeværdigt fællesskab, hvor frivillige stiller sig til rådighed med tid, omsorg og nærvær. 

Centret skal desuden fungere som værktøjskasse til de initiativer, som eksisterer i dag og som fødselshjælper til nye initiativer.