UlykkesPatientForeningen

Målgruppe: Handicappede som følger af polio eller en ulykke.

Formål/Aktivitet: Foreningen arbejder for at forbedre vilkårene for medlemmerne og andre handicappede.
Sikre tilgængelighed for høreskadede/hørehandicappede overalt i kommunen.
Aktiviteter lokalt: medlemsmøder, temaaftener m.m.
Erfarings- og selvhjælpsgrupper: i Storstrømsområdet, kontakt kredsformand Anne Lise Rossau.

Foreningstype: Patientforening.

Kontaktinfo: Anne Lise Rossau

tlf. 2276 5417

E-mail

Hjemmeside