Parkinsonforeningen Storstrøm

Målgruppe: Parkinsonramte og deres pårørende.Parkinson

Formål/Aktivitet: At synliggøre Parkinson sygdommen, at udøve oplysende arbejde overfor de ramte og deres omverden, og at lette livet for familier der lever med Parkinson.

Parkinsonforeningen Storstrøms Kreds arrangerer jævnligt foredrag, klubmøder, udflugter og sociale sammenkomster.

Foreningstype: Patient- og handicaporganisation

Kontaktinfo:
Ella Brødbæk, fprmand for Storstrømskredsen
tlf. 21 42 84 61
E-mail

Klub Vordingborg
Emil Jakobsen
24 84 27 15
Sita.emil@mail.dk

Hjemmeside