Pårørende i Danmark

Målgruppe: Pårørende til mennesker med en fysisk sygdomlogo

Formål/Aktivitet: Foreningen Pårørende i Danmark er en landsdækkende, tværgående organisation, som taler de pårørendes sag. Det er samtidig stedet, hvor du som pårørende kan hente den viden og støtte, som skal til for at du kan blive bedre til at pleje og passe på den syge, du holder af, og samtidig passe på dig selv.

Foreningen Pårørende i Danmarks mål er

  • at skabe opmærksomhed omkring pårørendes vilkår og indsats
  • at give pårørende viden og redskaber til at løfte pårørenderollen
  • at samle viden om pårørendes behov og foreslå måder, hvorpå de kan imødekommes
  • at samarbejde med landspolitikere og lokalpolitikere om indsatser for pårørende
  • at arbejde for pårørendes eget liv og helbred mens de varetager deres plejeopgaver
  • at hjælpe pårørende til at passe bedre på sig selv og komme bedre igennem svære situationer
  • at skabe netværk mellem pårørende til gensidig støtte

Foreningstype: Foreningen er en landsdækkende, tværgående organisation, som taler de pårørendes sag.

Kontaktinfo: Marie Lenstrup

E-mail

Hjemmeside