LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Målgruppe: Borgere med BPA.

Formål/Aktivitet:
BPA giver mennesker med et handicap mulighed for selv at ansætte deres handicaphjælpere, og ordningen forudsætter således, at borgeren selv varetager arbejdslederansvaret for deres handicaphjælpere. Det er et stort ansvar, og netop det ansvar understøtter LOBPA borgeren i at varetage bedst muligt — med juridisk og administrativ assistance.

LOBPA tilbyder borgere med BPA mange forskellige tilbud om støtte. Løbende afholder vi åbne netværksgrupper . Derudover udbyder vi en række temadage og fyraftensmøder, hvor emnerne kan være mangeartede under temaet om retten til det frie liv. Dertil uddanner vi gratis borgere med BPA til at blive bedre arbejdsledere.

LOBPA er en demokratisk, borgerstyret, not-for-profit organisation, der er etableret og styret af borgere, som har et handicap, og som alle har bevilliget borgerstyret personlig assistance, BPA.

Foreningstype: Støtteforening

Kontaktinfo: Jesper Mathiesen

tlf. 3043 0480

E-mail

Hjemmeside