Høreforeningen Vordingborg

Målgruppe: Alle med høreproblemer og alle med interesse for høreområdet.

Formål/Aktivitet: Foreningens formål er at arbejde for at sikre høreskadede/hørehandicappede de bedste livsvilkår i kommunen.
Sikre tilgængelighed for høreskadede/hørehandicappede overalt i kommunen.
Følge udviklingen på det sundhedsmæssige, sociale og beskæftigelsesmæssige område, og gå i dialog med lokale politikere med henblik på at finde de bedste løsninger for de høreskadede/hørehandicappede.

Foreningstype: Patientforening. 

Kontaktinfo: Ib Petersen
tlf. 5599 7489
mobil 4086 7482

E-mail
Hjemmeside