Høreforeningen – Vordingborg Lokalafdeling

Målgruppe: Høreforeningen
Formål/Aktiviteter: Høreforeningen arbejder for bedre livsvilkår for de mennesker, der er berørt af høreproblemer eller sygdomme i øret. Høreforeningen søger såvel centralt og lokalt indflydelse på, at disse borgere får de samme muligheder for at kom­munikere og for at deltage i samfundet som normalthørende medborgere har.
Høreforeningen har lokalafdelinger i størstedelen af landets kommuner.
Foreningstype: Handicapforening
Kontakt:Formand: Ib Petersen
Telefon: 40 86 74 82
E-mail
Hjemmeside
Facebook