Hjerneskadeforeningen Vordingborg

Målgruppe: Personer med pådraget hjerneskade af alle sværhedsgrader og deres pårørende,

institutioner, og professionelle behandlere.

Formål/Aktivitet: Foreningens formål er at støtte, rådgive og vejlede skadede og deres pårørende. Foreningen yder økonomisk, juridisk og social rådgivning, yder bisidder-funktion ved møder f.eks. i socialforvaltningen. Derudover afholdes medlemsmøder og udflugter, og foreningen tilbyder at oprette interessegrupper.

Foreningstype: Handicaporganisation

Kontaktinfo:

Inge Munkebo Vinter
✆ 29 21 19 28

Email

Hjemmeside