Handicap Svømning Vordingborg

Målgruppe: Alle med funktionsnedsættelse.

Formål/Aktivitet: Formålet er at deltagerne får størst mulig fysisk gavn og hjælp til motion og muskelstimulering samt til vedligehold og genoptræning for at afhjælpe funktionsnedsættelser pga. sygdom eller ulykke. Der opnås også tilfredsstillelse ved at kunne svømme træne samt stor glæde og adspredelse ved at deltage i det sociale samvær. Alt dette er med til at holde aktivitetsniveauet og livskvaliteten høj, således sygdoms- og alderdomssvækkelsen holdes på afstand, og at problemer og funktionsnedsættelse for den enkelte ikke forværres.

Efter behov ydes der individuel instruktion, der dækker den enkeltes forudsætninger.

Frivillige sørger for hjælp til omklædning, bad og adgang til svømmehallen.

Foreningstype: Motion, vedligeholdelse og genoptræning

Kontaktinfo: Niels Jørgen Abildgaard

Strandvænget 17, 4760 Vordingborg

tlf. 28 57 47 43

E-mail