ForældreLANDSforeningen FBU

Målgruppe: Forældre, hvis børn og uFBUnge modtager eller har modtaget særlig støtte efter “Lov om Social Service” herunder anbringelse udenfor hjemmet.

Formål/Aktivitet:

  • at samle, støtte og rådgive forældre gennem kurser, aktiviteter og samtalegrupper
  • at støtte og rådgive den enkelte forældre
  • at være bisidder for den enkelte forældre
  • at drive FBU – LINIEN som en åben og anonym telefon rådgivning
  • at have en organisering af støtten til FBU’s frivillige støttepersoner, der “støtter op” samt giver mulighed for udvikling og kvalificering af den støtte, de lokale foreninger og landsforeningen tilbyder
  • at arbejde for, at støtte til forældre ydes til gavn for hele familien.

Du er ikke alene! Det kan hjælpe at tale med andre. Samtale og samvær med andre, der har været i samme situation, kan være en stor hjælp, når problemer synes uoverskuelige.

Foreningstype: Støtteforening

Kontaktinfo: Merete Schrøder, formand for Region Sjælland

tlf. 51 92 56 25

E-mail

Hjemmeside