Autismeforeningen Storstrøm

Målgruppe: Forældre/pårørende til børn og unge med autisme
Formål/Aktiviteter: Landsforeningen Autisme favner bredt indenfor: informationsarbejde, kurser og konferencer for medlemmer og fagfolk, beskæftigelses- og botilbud og medlemsstøtte.
Foreningens politiske arbejde spænder vidt. Fra tilblivelse af love til opfølgning af den aktuelle politiske dagsorden, som berører vores målgruppe. Det er blandt andet inklusion, fleksjob- og førtidspensionsreform, beskæftigelse.
Gennem artikler, pressemeddelelser, debatindlæg, kampagner, høringsvar, ministermøder og samarbejde med danske handicaporganisationer – følger vi op på aktuelle sager til gavn for vores målgruppe.
Foreningstype: Pårørendeforening
Kontakt:
Landsforeningen Autisme
Kreds Storstrøm
Svingelsvej 37
4900 Nakskov
Landssekretariatet:
Banestrøget 19
2630 Høje Taastrup
Telefon: 70 25 30 65
E-mail: kontor@autismeforening.dk
E-mail
Hjemmeside