Frivilligcenter Sydsjælland – Møn

Foreninger under opdatering

ADHD Foreningen

Autismeforeningen

Bedre Psykiatri Vordingborg

Dansk Blindesamfund

DH-Vordingborg 

Diabetesforeningen

Døveforeningen

Epilepsiforeningen

FAKS Forening af kronisk smertepatienter

Hjernesagen

LEV–Vordingborg

Muskelsvindfonden

Ordblinde/Dyleksiforeningen i Danmark

Psoriasis foreningen

Spastikkerforeningen

Stomi foreningen COPA

Ulykkespatient Foreningen Storstrøm  tidligere PTU Storstrøm

Selvhjælp/Netværk

Foreningen for langtidssyge, flexjobbere og førtidspensionister (Storstrøm-førtidspensionist)