Kategoriarkiv Frivilligcentret

Bestyrelsen 2. juni 2020

Formand Niels Jørgen Abildgaard Handicapsvømning Vordingborg Send mail
Næstformand Vakant
Sekretær/kasserer Hanne Rossé Jensen Hjerteforeningen Vordingborg Send mail
Medlem Martin Grangaard Scleroseforeningen Send mail
Medlem Jørgen Nymark Vordingborg Lokalråd Send mail
Medlem Eva Bøtker Møn Økologisk. Læs mere om Eva
Medlem Steen Andersen (webmaster) Send mail
Suppleant Marie Lenstrup Pårørende i Danmark Send mail
Intern revisor Winnie Lindner LEV Faxe Vordingborg Stevns Send mail

Nyt i Frivilligcentret

Vi takker for tilskud til ny Laptop.

Åbent hus 13-8-19

 

Den 13-8 kl. 14-17 er der åbent hus i ”vores” lokale, der befinder sig i venstre hjørne ved børne  biblioteket. 

Der er kaffe, te, vand og lidt sødt til alle.

Vi vil fortælle om efteråret aktiviteter, samt samle input fra jer alle.

Teleslynge anlægget vil blive demonstreret på 1. sal mellem kl. 15 og 17.

 

Nyt fra generalforsamlingen.

Dejlig generalforsamling.
Den startede med oplæg af Birgitte Zimling fra Guldborgsund Frivilligcenter.
Deltagerne fik godt indblik i Frivilligcentrets arbejde. Blandt andet er der én gang om måneden helside annonce i lokalavisen, hvor alle foreninger kan købe plads til en god pris.

På generalforsamlingen fik vi valgt en ny bestyrelse.
Bestyrelsen består nu af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Det 5. medlem, Eva Bøtker, blev fundet efter generalforsamlingen og valgt af bestyrelsen re vedtægternes § 5 stk. 1 “Såfremt ingen uden for den frivillige sociale indsats bliver valgt, kan bestyrelsen udpege fuldgyldige medlemmer uden for den frivillige sociale indsats.”
Nye vedtægter

 

Generalforsamling 28-3-2019

Hermed indkaldes jf. vedtægterne,
alle frivillige Sociale foreninger, grupper, enkeltpersoner samt virksomheder i Vordingborg Kommune, der støtter foreningens formål, til:

Generalforsamling i Frivilligcenter Sydsjælland – Møn
Torsdag den 28. marts kl. 1900
Kulturarkaden på 1. sal, Sydhavnsvej 6, Vordingborg

Hver forening/organisation har ret til én stemme ved afstemninger og kan højst sende 2 repræsentanter. Alle fremmødte har taleret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Senest 5 dage før generalforsamlingen forefindes indkomne forslag på foreningens hjemmeside.
Fra bestyrelsen kommer der forslag til vedtægtsændringer, disse bliver fremsendt senest 19-3.
Socialstyrelsen har ændret kriterierne for sammensætningen af bestyrelser i Frivilligcentre, således fordelingen af medlemmerne dækker et bredere område.
”Foreninger, grupper, enkeltpersoner og virksomheder, der støtter foreningens
formål.”

Det reviderede årsregnskab bliver lagt frem til generalforsamlingen. Regnskabet bliver lagt på foreningens hjemmeside 1 uge før generalforsamlingen.

Vi starter med ca. 1 times oplæg og tid til spørgsmål, af Birgitte Zimling samt en bruger af Frivilligcenter Guldborgsund.

Dagsorden 28-3-2019

Forslag til vedtægts ændring.
Kursiv er de gældende vedtægter.

Ændring af 15 timers reglen!

OBS: 20. marts ophører ordningen med 15 timers frivilligt arbejde
Som skrevet i januars nyhedsbrev, gør vi opmærksom på, at 15 timers-reglen ophører 20. marts 2017, så personer, der modtager dagpenge/efterløn efter denne dato kun kan arbejde frivilligt fire timer om ugen uden at blive trukket i ydelse. Læs guiden fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde.
Den midlertidige 2-årige ordning med 15 timers frivilligt arbejde får modregning er blevet evalueret og bliver ikke forlænget. I stedet har beskæftigelsesministeren lovet et serviceeftersyn af reglerne på området. Arbejdet med at gennemgå regelsættet på området ventes at blive afsluttet i løbet af foråret, hvorefter beskæftigelsesministeren vil præsentere et udspil til et nyt og enklere regelsæt på området.
I FriSe følger vi sagen tæt og håber selvfølgelig, at det nye udspil vil gøre det lettere at være frivillig og nemmere at være frivillig forening.