Bisidder

Frivilligcenter Sydsjælland-Møn kan hjælpe dig med kontakt til en uddannet bisidder.

Du kan få en bisidder med til samtaler, hvor det kan være rart at få fortalt og hørt det, der er vigtigt.

Hvad hjælper bisidderen med?

Bisidderen hjælper dig med at forberede den vigtige samtale.

bisidder
Det kan du bruge en bisidder til

  • Hvad var det nu lige min sagsbehandler sagde?
  • Fik jeg fyldestgørende vejledning?
  • Fik jeg sagsbehandlerens afgørelse skriftligt?
  • Blev jeg gjort bekendt med klagevejledning?
  • Har jeg udfyldt de papirer jeg skal?
  • Og nu glemte jeg igen at spørge lægen om noget.

Kender du situationen? Det kan være svært at få hold på alle detaljerne i de samtaler, som har betydning for vores hverdag.

Du kan vælge at tage en bisidder med, når du skal til et møde. Bisidderen hjælper dig med at forberede samtalen og spørgsmål. Og bagefter kan du drøfte forløbet med din bisidder.

Alle kan få en bisidder. Det er gratis, og du behøver ikke at være medlem af en forening.

  • Vi har absolut tavshedspligt
  • Læs vejledningen for Bisiddere og Partsrepræsentanter, vejledning

Hvordan får jeg fat på en bisidder?

Du kan kontakte Niels Jørgen Abildgaard, tlf. 28574743, hvis du har brug for en bisidder.