Bestyrelsen, 2021

Bestyrelsen, 2021


Formand Niels Jørgen Abildgaard Handicapsvømning Vordingborg Send mail
Næstformand Vakant
Sekretær/kasserer Send mail
Medlem Kirsten Nielsen Send mail
Medlem Jørgen Nymark Vordingborg Lokalråd Send mail
Medlem Eva Bøtker Møn Økologisk. Læs mere om Eva
Medlem Steen Andersen (webmaster) Send mail
Suppleant og rep. i Styregruppen for Nærdemokrati og Frivillighed Marie Lenstrup Pårørende i Danmark Send mail
Intern revisor Winnie Lindner LEV Faxe Vordingborg Stevns Send mail

Om forfatteren

Steen Andersen administrator