Frivilligcenter Sydsjælland – Møn

Forfatterarkiv: Frivilligcenter Sydsjælland-Møn

Traveture for alle

Kære patientforeninger og frivilligaktører og tovholdere og kolleger i træning og rehabilitering

Så er det allerede på mandag tid til næste månedstur med naturvejlederen og kulturvejlederen.

Turen bliver annonceret i Sydsjællands Tidende på de blå kommunale sider i denne uge. Se teksten længere ned i denne mail.

I øvrigt. Her og nu har jeg desuden en opfordring til jer om at få indflydelse på vores månedsture i 2020 sammen med jeres medlemmer og medtræningsfæller.

Da næste års turprogram er ved at blive tilrettelagt nu er I meget velkomne til at komme med forslag til mig på mail eller ring til mig om lokaliteter vi kan besøge sammen i kommunens fine natur- og kulturlandskab.

Jeg kan allerede nu love at der bliver besøgt lokaliteter som mange af jer aldrig har set før!

Andre guidede ture med frivilligguider:

HUSK desuden at der hver eneste mandag kl. 10-12 i resten af året stadig gås gratis ture for 60+ folk i hele kommunen, hvor det er ældre frivillige guider som guider turene. Her vil guiderne rigtigt gerne også imødekomme ældre der ikke er vant til at gå eller ikke kan gå så langt. Guiderne vil gøre sig umage for at tilpasse efter deltagernes dagsform.

I kan altid på ind på hjemmesiden: www.vordingborg.dk/oplevelsesture

og se og udprint oplysningerne på alle ture til eget brug.

Nyt fra generalforsamlingen.

Dejlig generalforsamling.
Den startede med oplæg af Birgitte Zimling fra Guldborgsund Frivilligcenter.
Deltagerne fik godt indblik i Frivilligcentrets arbejde. Blandt andet er der én gang om måneden helside annonce i lokalavisen, hvor alle foreninger kan købe plads til en god pris.

På generalforsamlingen fik vi valgt en ny bestyrelse.
Bestyrelsen består nu af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Det 5. medlem, Eva Bøtker, blev fundet efter generalforsamlingen og valgt af bestyrelsen re vedtægternes § 5 stk. 1 “Såfremt ingen uden for den frivillige sociale indsats bliver valgt, kan bestyrelsen udpege fuldgyldige medlemmer uden for den frivillige sociale indsats.”
Nye vedtægter

 

Generalforsamling 28-3-2019

Hermed indkaldes jf. vedtægterne,
alle frivillige Sociale foreninger, grupper, enkeltpersoner samt virksomheder i Vordingborg Kommune, der støtter foreningens formål, til:

Generalforsamling i Frivilligcenter Sydsjælland – Møn
Torsdag den 28. marts kl. 1900
Kulturarkaden på 1. sal, Sydhavnsvej 6, Vordingborg

Hver forening/organisation har ret til én stemme ved afstemninger og kan højst sende 2 repræsentanter. Alle fremmødte har taleret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Senest 5 dage før generalforsamlingen forefindes indkomne forslag på foreningens hjemmeside.
Fra bestyrelsen kommer der forslag til vedtægtsændringer, disse bliver fremsendt senest 19-3.
Socialstyrelsen har ændret kriterierne for sammensætningen af bestyrelser i Frivilligcentre, således fordelingen af medlemmerne dækker et bredere område.
”Foreninger, grupper, enkeltpersoner og virksomheder, der støtter foreningens
formål.”

Det reviderede årsregnskab bliver lagt frem til generalforsamlingen. Regnskabet bliver lagt på foreningens hjemmeside 1 uge før generalforsamlingen.

Vi starter med ca. 1 times oplæg og tid til spørgsmål, af Birgitte Zimling samt en bruger af Frivilligcenter Guldborgsund.

Dagsorden 28-3-2019

Forslag til vedtægts ændring.
Kursiv er de gældende vedtægter.