Ændring af 15 timers reglen!

Ændring af 15 timers reglen!

OBS: 20. marts ophører ordningen med 15 timers frivilligt arbejde
Som skrevet i januars nyhedsbrev, gør vi opmærksom på, at 15 timers-reglen ophører 20. marts 2017, så personer, der modtager dagpenge/efterløn efter denne dato kun kan arbejde frivilligt fire timer om ugen uden at blive trukket i ydelse. Læs guiden fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde.
Den midlertidige 2-årige ordning med 15 timers frivilligt arbejde får modregning er blevet evalueret og bliver ikke forlænget. I stedet har beskæftigelsesministeren lovet et serviceeftersyn af reglerne på området. Arbejdet med at gennemgå regelsættet på området ventes at blive afsluttet i løbet af foråret, hvorefter beskæftigelsesministeren vil præsentere et udspil til et nyt og enklere regelsæt på området.
I FriSe følger vi sagen tæt og håber selvfølgelig, at det nye udspil vil gøre det lettere at være frivillig og nemmere at være frivillig forening.

Om forfatteren

Hanne Rosse editor