Om os

Fra formandens beretning i 2016:

Vi startede 7 foreninger i 2012!

I 2012 satte 7 foreninger sig samme, formålet var at få dannet et Frivilligcenter i Vordingborg Kommune.

Det blev en lang bulet vej. Vi holdt mange møder også med kommunen. Det hele mundende ud i en ansøgning til staten om tilskud til opstart af centret. Der var dog en lille bakke vi skulle over først, kommunen skulle forpligtige sig til at give tilskud i 2 år, men nej det ville de ikke. Således blev ansøgningen stoppet. Vi prøver igen juni/juli 2018.

Vi holdt flere møder og blev enige om at kæmpe videre. 10. september 2013 blev der afholdt stiftende generalforsamling. Referat.

Nu skriver vi 2016, det skrider stadig langsomt fremad, men vi dog fået kommunen i tale. Der er etableret 3 mødesteder/kontorer i Stege, Præstø og Vordingborg, hvor kommunen opsætter pc, printer og internet.

Hanne Rosse, marts 2016

—- Fortsættelse, november 2020 —-

Frivilligcenteret er stadig 100 % finansieret af frivillige midler og – arbejdskraft.